Profesjonalne rozwiązania

Nasz ośrodek leczenia uzależnień OTU Stare Juchy jest ośrodkiem stażowym. To ważna informacja dla Ciebie. Ośrodki stażowe to miejsca wyróżnione przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W Polsce jest ich tylko 15 na kilkaset istniejących ośrodków odwykowych i poradni terapii uzależnień. Z uwagi na kwalifikacje personelu, po spełnieniu wysokich wymagań merytorycznych dotyczących terapii osób uzależnionych, 28 maja 2008 roku otrzymaliśmy status ośrodka stażowego. Dla nas jest to wyróżnienie, ale też i potwierdzenie sensowności ustawicznego podnoszenia własnych umiejętności, aby móc jak najlepiej pomagać osobom uzależnionym i ich rodzinom, a dla naszych pacjentów jest to zapewnienie, że powierzają się w dobre ręce. Opracowaliśmy autorski program terapeutyczny. Mamy także podpisany kontrakt z NFZ.

REKOMENDACJE

KONFERENCJE ZORGANIZOWANE
PRZEZ OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ STARE JUCHY